Typy ošetrení

Masáže tváre

Air massage

Jemná vákuová podtlaková masáž, ktorá sa podobá na ručnú masáž práve vďaka delikátnemu podtlaku. Masáž je veľmi príjemná a účinná. Rytmické a rýchle striedanie aspirácie a kompresie, na vykonanie mikromasáže s lymfatickou drenážou a na stimuláciu obehu na povrchu kože. Hlavica obsahuje aj chromoterapiu.

Používané značky